Coronavirus

Beste schutters,

Nu de coronamaatregelen wat versoepelen kunnen we weer schieten in Schalkhaar. Dit zal nog steeds met beperkingen moeten gebeuren en daar hebben we wat “spelregels” voor opgezet.

De spelregels:

– Kom alleen als je geen ziekteklachten hebt!

– Iedere schutter dient ten alle tijden de aanwijzingen van de baanleiding op te volgen.

– Om te kunnen schieten moet je eerst inschrijven, dit gaat via de mail van FT Schalkhaar, ftschalkhaar@ftschalkhaar.nl. Zonder voorinschrijving kan er niet geschoten worden, er is geen vrije inloop! Deze maatregel zorgt ervoor dat we de vereiste 1.5 meter afstand kunnen waarborgen.

– Je schrijft jezelf uiterlijk 24 uur van tevoren in, je krijgt daarna een bevestiging hiervan of het kan. Dit is voor ons van belang voor de planning.

– Er kan alleen inschreven worden voor de eerst volgende training volgens de kalender, je kan dus niet reserveren voor een hele reeks. Dat betekent dat je vanaf zondag kan inschrijven voor de eerstvolgende dinsdag en vanaf woensdag voor de eerst volgende zaterdag. Zo heeft iedereen gelijke kansen.

– Schietbeurten zijn op dinsdagavond van 19.00 – 22.00 uur en op zaterdag van 13.00-16.00 uur. Per schietbeurt kunnen maximaal 10 schutters deelnemen.

– Kom op tijd zodat er niet onnodig een vast vuren gegeven moet worden als er geschoten kan gaan worden. Kom je later dan kan het zijn dat je moet wachten om te kunnen schieten.

– Er kan alleen op het veld geschoten worden met in achtneming van de 1.5 meter maatregelen. Hou daarom ten aller tijden rekening met elkaar! Op het veld zullen we duidelijke schietpunten organiseren zodat het duidelijk is waar je als schutter kan schieten.

– Iedereen bouwt zelf op én ruimt zelf zijn eigen baan op, zodat iedereen alleen de schietkratjes aanraakt die hij/zij zelf heeft neergezet om besmetting via o.a. kratjes tegen te gaan.

– Schutters schieten alleen met hun eigen buksen (of luchtpistolen indien van toepassing). Indien een verengingsbuks gebruikt wordt zal deze door Team Schalkhaar ontsmet worden na gebruik.

– Na afloop dienen de schutters de materialen van FT Schalkhaar zelf te ontsmetten, we hebben daarvoor materialen staan.

– De kantine is alleen toegankelijk voor hoognoodzakelijk toiletbezoek.

-Indien het weer het toelaat zal het mogelijk zijn op het terras wat te nuttigen, houdt daarbij ook de 1.5 meter afstand in acht! Het nuttigen van eigen consumpties wordt niet toegestaan. Consumpties zullen alléén door een beheerder opgehaald mogen worden, deze worden dan genoteerd en buiten neergezet.

– De tarieven blijven zoals ze waren voor alle disciplines.

– Om betaling met contant geld zoveel mogelijk te vermijden is het mogelijk om met de bekende Schalkhaar consumptiekaarten te betalen, we hebben geen pinbetaalmogelijkheden.

Hoewel we dus beperkingen hebben willen we graag schutters weer de gelegenheid te geven om te schieten onder de bovenstaande voorwaarden. Hiervan wordt niet afgeweken zolang deze beperkingen gelden. Indien de situatie met de corona in Nederland veranderd zullen we de spelregels heroverwegen.

Hopelijk weer tot snel in Schalkhaar!

Team Schalkhaar.